Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Commissies

De BVOR heeft verschillende commissies die zich met specifieke onderwerpen of projecten bezighouden, namelijk de Certificeringscommissie Keurcompost, de Marktcommissie Keurcompost, de Certificeringscommissie verwerking van ziek hout, Democommissie, Commissie duurzaam aanbesteden groenafval en de Commissie CO2-rekentool . In deze commissies hebben BVOR-leden zitting, eventueel aangevuld met personen van andere organisaties. Het BVOR-Verenigingsbureau ondersteunt de commissies.

Certificeringscommissie Keurcompost

De Certificeringscommissie (CC) is verantwoordelijk voor de inhoud en het up-to-date zijn van de BRL Keurcompost, het accrediteren van auditors, het evalueren van toetsingsrapporten van Certificerende Instellingen en het verlenen van certificaten.
De CC bestaat uit medewerkers van de verenigingsbureaus van de BVOR en van Vereniging Afvalbedrijven. Hiermee is de onafhankelijkheid van de CC ten opzichte van individuele Keurcompostproducenten gewaarborgd.
Meer over Keurcompost…

Marktcommissie Keurcompost

De Marktcommissie Keurcompost kent een bredere samenstelling dan de certificeringscommissie. Naast de leden van de CC hebben hierin vertegenwoordigers zitting van (al dan niet gecertificeerde) compostproducenten. De CC houdt zich bezig met de positionering van Keurcompost in de markt, strategisch vragen over de inhoud van de BRL, enzovoort.
Meer over Keurcompost…

Certificeringscommissie verwerking van ziek hout

Sinds een aantal jaren is de BVOR schemabeheerder voor een certificeringssysteem voor de verwerking van ziek iepenhout. Vanaf 2015 is dit systeem uitgebreid naar een viertal andere boomziekten. Bij het opzetten van de eisen in het certificeringssysteem en de monitoring in de praktijk is een commissie van deskundigen betrokken. In deze commissie zitten onafhankelijke bomenexperts en enkele ter zake kundige vertegenwoordigers van BVOR-leden.
Meer over certificering verwerking boomziektes…

Democommissie

De Democommissie organiseert de tweejaarlijks BVOR-Demodagen in juni. In de commissie zitten BVOR-leden en een externe deskundige. Tijdens het evenement demonstreren exposanten machines die groene reststromen verwerken en bewerken tot diverse producten. Daarnaast is er een beurs waar naast deze exposanten andere organisaties en bedrijven hun producten en diensten tonen die een link met de branche hebben.
Meer over BVOR-Demodagen…

Commissie duurzaam aanbesteden groenafval

In 2014 heeft de BVOR de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval gepubliceerd, waarmee zij beoogt handvatten te geven aan inkopers die groenafval op duurzame wijze wensen aan te besteden. De Commissie ‘duurzaam aanbesteden groenafval’ heeft het opstellen van de Handreiking begeleid. Deze Commissie is nu betrokken bij het positioneren van de Handreiking in de markt en het maken van toekomstige updates.
Handreiking Duurzaam Aanbesteden van Groenafval, 11-2014

Commissie CO2-rekentool

De Commissie CO2-rekentool houdt zich bezig met de evaluatie en optimalisatie van de BVOR CO2-rekentool die in juni 2013 is gepubliceerd. Met behulp van deze rekentool kunnen CO2-voordelen worden gekwantificeerd van het opwerken van groenafval en het toepassen van de producten daaruit. Deze tool is onder meer te gebruiken bij aanbestedingsprocedures en als toetsingsinstrument achteraf.
Meer over CO2-rekentool…