Aan de slag met compost in de akkerbouw

Vlaams onderzoek naar gebruik van compost in de aardappelteelt concludeert dat op de middellange termijn een regelmatige composttoepassing zal zorgen voor een organische stofopbouw. Deze hogere organische stofgehaltes zullen bijdragen tot een beter fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid. Op deze middellange termijn valt het dus te verwachten dat gewassen verbouwd op met compost bemeste percelen beter zullen presteren dan op percelen waar het organische stofgehalte laag blijft.

Bodemorganischestof draagt bij tot een goede fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid en is bijgevolg onontbeerlijk voor een weerbare landbouw onder een wijzigend klimaat, schrijft de Vlaamse compostorganisatie, Vlaco, op haar website. In Vlaanderen zijn de organische stofgehaltes van de landbouwbodems echter dalende en haalt reeds 10% van het landbouwareaal niet de vereiste limietwaarden voor het organisch stofgehalte, opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Compost is een belangrijke troef in het opbouwen van de organische stofgehaltes.

Omdat het gebruik van compost nog maar beperkt ingang heeft gevonden in de Vlaamse akkerbouw  legde het Proefcentrum voor de Aardappelteelt een eenjarige compostproef aan in aardappelen op een zandleemperceel met een eerder laag organisch koolstofgehalte van 0,99%. Hierbij werden de gewasontwikkeling, de opbrengst en het nitraatresidu van aardappelen, mineraal bemest volgens het advies, vergeleken met deze van aardappelen bemest met 28,5 ton groencompost per ha (= 30 kg werkzame N/ha) en minerale meststoffen aangevuld tot het advies. De aangewende groencompost was een Vlaco-gecertificeerde, fijne (<15mm), goed uitgerijpte compost.

Lees verder over het onderzoek en de resultaten >

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.