Aanbesteden groenafval en gras

Met de handreiking ‘Innovatief aanbesteden van groenafval en gras’ geeft de BVOR aanbestedende diensten handvatten om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval of om deelstromen uit groenafval, bijvoorbeeld bermgras.

Wat duurzaam is, schrijft deze handreiking niet voor. Wél geeft de handreiking handvatten om de duurzaamheidsthema’s ‘klimaat’ en ‘circulaire economie’ concreet te maken in aanbestedingen. Steeds vaker streven overheidsinstanties naar het toepassen van deze criteria bij de inkoop van groenonderhoud en de verwerking van groenafvalstromen.

Modules handreiking

De handreiking is opgedeeld in modules, elk met een uniek nummer en titel. Deze modules fungeren als hoofdstukken die u naar behoefte kunt raadplegen. De BVOR heeft gekozen voor een modulaire structuur om regelmatige updates te kunnen doorvoeren, gezien de voortdurende ontwikkelingen plaatsvinden in de regelgeving en de markt van groenafval- en grasverwerking.

Onderstaande modules kunt u direct downloaden:

U kunt ook de gehele handreiking downloaden: 

Volgens de standaardbesteksteksten (RAW-teksten) moet vrijgekomen maaisel direct afgevoerd worden overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’. Dat betekent dat het maaisel waar duizendknoopresten moet worden afgevoerd naar een Erkende verwerker invasieve exoten. Specifiek over bestekteksten m.b.t. afvoeren maaisel met Aziatische duizendknoop: https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/besteksposten/

Aanbestedingen en verwerkingscontracten spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de inzameling van schoner gft. Uiteindelijk doel is om daarmee ook de kwaliteit van compost te verbeteren. In opdracht van VANG-HHA is de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten’ ontwikkeld. Deze handreiking is voor gemeenten of inzamelaars die de verwerking van gft-afval op de markt gaan zetten. In deze handreiking staan concrete stappen beschreven om kwaliteit centraal te stellen in een aanbesteding of contract.

Download:

In de factsheets over aanbesteden (via downloads rechts) is meer algemene achtergrondinformatie te vinden.

 

Downloads