Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Afghaanse duizendknoop op Unielijst

Geplaatst op 16 augustus 2022

De Europese Unie heeft onlangs de Afghaanse duizendknoop toegevoegd aan de Unielijst. Planten en dieren die van nature niet in Europa voorkomen, kunnen schadelijk zijn voor de natuur. In de Europese Unie geldt een verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van deze invasieve exoten. Ook moet voorkomen worden dat deze soorten zich voortplanten.

In de nieuwste factsheet, specifiek over de Afghaanse duizendknoop, verwijst de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  naar het landelijk protocol duizendknopen, waarin staat: “Materiaal van duizendknoop moet verwerkt worden door een composteerbedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat de groei van wortelstokken van duizendknoop effectief wordt gestopt bij verhitting boven 55ºC gedurende 3 dagen. Wanneer groenafval niet warm genoeg en/of niet lang genoeg wordt gecomposteerd, bestaat het risico dat nog levensvatbare plantendelen via compost verspreid worden. Het heeft de voorkeur om te werken met een Erkende Verwerker Invasieve Exoten (zie ook bvor.nl/invasieve-exoten/).”

De reuzenbalsemien, de reuzenberenklauw, de grote waternavel en de kleine waterteunisbloem werden al eerder op de Unielijst geplaatst. Ook dit zijn invasieve exoten waarvan de restanten via erkende verwerkers veilig kunnen worden gecomposteerd.

 

 

banners