Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Afvalzorg weer lid van BVOR

Geplaatst op 22 juni 2015

Afvalzorg, locatie Brunssum, is vanaf de start van de BVOR-Demodagen op 17 juni jl. weer officieel lid van de BVOR. Na een afwezigheid van enkele jaren, besloot de directie, na de positieve samenwerking voor de Demodagen op hun locatie om wederom lid te worden van de branchevereniging.

Afvalzorg heeft in Brunssum jarenlange ervaring met het verwerken van groenafval tot groen- en grondproducten en biomassa. Per jaar wordt er circa 44.000 ton groenafval ingezameld en bewerkt tot diverse nieuwe producten. Ook kunnen bedrijven, particulieren en overheden uit Limburg en omgeving op de locatie in Brunssum terecht voor opslag, bewerking of reiniging van onder andere (verontreinigde) grondstromen, veegvuil en puin. Nieuwe producten zoals compost, tuingrond en bomengrond kunnen tevens mee terug genomen worden.
Zie www.afvalzorg.nl voor meer informatie over dit bedrijf.

banners