Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

App omrekenen biomassa naar energie

Geplaatst op 20 augustus 2017

De biomassa- en houtketen denkt en rekent in verschillende eenheden bij houtige biomassa. Kubieke meters, tonnen, stapelmeters en dan ook nog van verschillende droogte, houtsoort en vorm: haardblokken, rondhout, chips, enzovoort. Dat maakt de communicatie over hoeveelheden en prijzen lastig. Koop je hout voor 60 euro per ton met een vochtigheid van 30 % (M30), dan is dat bijvoorbeeld heel wat meer energie voor je geld, dan bij een partij vers hout met een vochtigheid van 50% (M50) voor dezelfde prijs. Om het inzicht en de communicatie te vergemakkelijken liet een aantal partijen – waaronder de BVOR – van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap een app ontwikkelen.

De E-land HOUT app is gemaakt door Zilverberg advies en KandT management. De app is te gebruiken op de PC, tablet of smartphone en kan 10 keer gratis worden uitgeprobeerd. Daarna volgt de vraag om een bijdrage van € 5 om de app in de lucht en actueel te houden.

Het gebruik is eenvoudig. Je voert in:

  • eigenschappen van de houtige biomassa, zoals vochtigheid, type biomassa (pellets, chips), houtsoort.
  • hoeveelheid, in tonnen, tonnen droge stof, m3 of energiewaarde (GJ of kWh).
  • prijs.

De E-land app rekent vervolgens de hoeveelheid en de prijs automatisch om in andere eenheden en berekent daarnaast de hoeveelheid CO2 die in de biomassa is vastgelegd. Ook wordt een vergelijking met fossiele energie gemaakt (aardgas, huisbrandolie, vloeibaar propaan).

Voor wie?
E-land HOUT is voor gebruikers die op een snelle en makkelijke manier inzicht willen in de beschikbare of benodigde hoeveelheid en/of de waarde van hout. Dat kunnen houtstokers, biomassaverwerkers, en landschapsbeheerders zijn, maar ook handelaren of onderzoekers.

In een achtergronddocument  is de herkomst van de gebruikte kengetallen, richtwaarden en gemiddelde praktijkcijfers beschreven. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten op de Nederlandse praktijk en erkende bronnen.

E-land is een samenwerkingsverband tussen Zilverberg advies (landschap en biomassa) en KandT management (energie). E-land staat voor energie van het land.

De app is te vinden op https://hout.e-land.info

banners