Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Arbocatalogus: veilig en gezond werken

Geplaatst op 1 augustus 2017

Arbocatalogus Afvalbranche

Sociale partners in de afvalbranche, waaronder de BVOR, hebben de Arbocatalogus Afvalbranche opgesteld. De Arbocatalogus is openbaar beschikbaar, voor iedereen toegankelijk en heeft de vorm van een website: www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

De Arbowet

De Arbowet vormt de basis voor de eisen die we in Nederland stellen aan veiligheid en gezondheid. De wet geeft doelvoorschriften. Het gaat om het beschermings- en veiligheidsniveau dat bedrijven moeten bieden aan werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Op 1 januari 2007 is de Arbowetgeving gewijzigd. Anders dan vóór 2007 geeft de Arbowet werkgevers en werknemers de ruimte om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze binnen hun sector aan de wet willen voldoen. Werkgevers en werknemers hebben meer eigen verantwoordelijkheid en maken samen afspraken over de wijze waarop zij aan de doelvoorschriften in de Arbowet voldoen.

Arbocatalogus Afvalbranche

Sinds 2007 werken werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties samen aan het opstellen van de Arbocatalogus Afvalbranche. Deze catalogus biedt maatregelen voor vele mogelijke risico’s in de afvalsector. Het is een hulpmiddel voor werkgevers en werknemers. Voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die bedrijven signaleren in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), zijn in de catalogus maatregelen te vinden. Met het nemen van deze of vergelijkbare maatregelen kunnen ongevallen worden voorkomen of in elk geval beperkt. De maatregelen in de Arbocatalogus Afvalbranche zijn gebaseerd op de praktijk en ervaring van werkgevers en werknemers uit de afvalbranche. Dit maakt het een goed op de praktijk aansluitende catalogus.

Composteren en vergisten

De catalogus heeft een apart hoofdstuk gewijd aan composteren en vergisten. Bedrijfs- en functiespecifieke maatregelen worden niet in de catalogus beschreven.

Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) toetst de catalogus en kijkt daarbij naar aansluiting op doelgroep, representativiteit opstellers, beschikbaarheid catalogus, voldoen aan doelvoorschriften en begrijpelijkheid.

banners