Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Auditortraining Keurcompost

Geplaatst op 8 oktober 2015

Op 7 oktober vond in Wageningen de jaarlijkse Auditortraining Keurcompost plaats. Tijdens deze training werden Keurcompost auditors door de Certificeringscommissie bijgepraat over veranderingen die per 2016 in het Keurcompost schema van kracht worden. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij vragen en ervaringen van auditors uit de praktijk.

Keurcompost audits mogen alleen worden uitgevoerd door geaccrediteerde auditors. De jaarlijkse training past in het beleid van Keurcompost om de controle van gecertificeerde Keurcompost producenten steeds verder te professionaliseren. Meer informatie hierover is te vinden op www.keurcompost.nl

banners