Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Beter Bodembeheer magazine 2e editie uitgekomen

Geplaatst op 17 december 2020

De tweede editie van het Beter Bodembeheer magazine is verschenen. In dit online magazine de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen twee jaar. In de uitgave onder andere een animatie waarin het belang van organische stof in de bodem wordt uitgelegd.

PPS Beter Bodembeheer is een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en een consortium van verschillende partijenuit de plantaardige productieketen, waaronder de BVOR, met als penvoerder de Brancheorganisatie Akkerbouw. De PPS is onderdeel van de Topsector Agri & Food.

PPS Beter Bodembeheer wil door een integrale aanpak de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Dit met als doel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken.
De BVOR is betrokken geweest bij het onderzoeksprogramma tussen 2016 tot 2020, voornamelijk in relatie tot organische stof in de bodem. Bij het vervolgtraject is de BVOR wederom betrokken.

Naar het magazine van Beter Bodembeheer >

 

banners