Better Biomass

Duurzaamheidscertificering Biomassa

Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen. De Europese Commissie werkt aan duurzaamheidscriteria voor biomassa die wordt ingezet voor energieproductie.
Hoewel de duurzaamheidsdiscussie zich voornamelijk richt op buitenlandse biomassastromen (en mogelijke relaties met ontbossing, schending van mensenrechten e.d.), gelden de eisen ook voor Nederlandse biomassa. Marktpartijen en overheden hebben deze eisen opgesteld voor onder andere groene reststromen uit bos, natuur, landschap en groenvoorzieningen.

Better Biomass

Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Het NEN heeft daarvoor het certificeringssysteem Better Biomass (voorheen NTA8080) ontwikkeld, dat zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem beschouwen. Het wordt gesteund door een brede coalitie van stakeholders. Algemene informatie over Better Biomass is te vinden via www.betterbiomass.com

Cursus ‘Biomassa-certificering conform Better Biomass’

De BVOR organiseert jaarlijks in samenwerking met QS de eendaagse cursus ‘Biomassa-certificering conform Better Biomass’ in Wageningen. Deze is speciaal voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa of dat overwegen. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas.
Meer informatie >