Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Bezoek aan compostdemo’s Soilcom

Geplaatst op 20 juli 2021

Onlangs heeft de BVOR samen met enkele composteerders (Orgapower, Van Iersel Compost, Wagro) de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt van Delphy in Hazerswoude-Dorp bezocht. Tijdens het bezoek zijn de compostdemo’s bekeken die worden uitgevoerd in het kader van een Europees project Soilcom en is informatie uitgewisseld over het project.

In het Europese interregionale samenwerkingsproject Soilcom werken verschillende universiteiten, proefcentra, agroadviesbureaus en vertegenwoordigers van de compostindustrie uit de Noordzeeregio (Denemarken, Duitsland, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) samen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit door kennisontwikkeling en kennisdeling over de toepassing van specifieke composten. Voor Nederland is dat Delphy in samenwerking met Hessel Marketing en Smeets Agro Consultancy. Het project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Interreg North Sea Region Program.

In 2020 startte Delphy een demo-proef waarbij verschillende compostsoorten samen met andere organische materialen bovenop de grond zijn aangebracht in een buxusveld. Buxus is een snelgroeiend gewas met een hoge nutriëntenbehoefte, gevoelige wortels en ondiepe beworteling. Het gaat in totaal om negen verschillende behandelingen. Sommige composten worden gemengd met andere organische materialen, zowel stabiele organische materialen zoals cacaoschillen als minder stabiele materialen van bijvoorbeeld stro. Tijdens de teelt wordt de groei gemonitord en worden diverse analyses uitgevoerd om effecten op de nutriënteninhoud van de bodem en het bodemleven te monitoren. Met de compostproef wil Delphy meer inzicht krijgen in de combinatie van specifieke composttoepassing en verschillende bodemgesteldheden. Daarnaast is in een demo compost op maat toegepast in Picea ‘Conica’.

Dit jaar is Delphy proeven gestart met verschillende doseringen compost in potgrond in verschillende gewassen waaronder Hydrangea paniculata en Juniperus chinensis ‘Stricta’. In de demoproef zijn wat extremen opgezocht in dosering. Hoge doseringen compost hebben flinke invloed op de fysische, chemische en biologische samenstelling van de potgrond. Gekeken wordt hoe dit uitpakt bij deze specifieke buiten geteelde gewassen met een redelijk sterke wortel en zouttolerantie. De groei en de ontwikkeling van de planten worden regelmatig gemeten en daarnaast worden er ook analyses van de potgrond en bemesting gedaan.

De kennis en resultaten vanuit Nederlandse proeven en het buitenland wordt gedeeld aan kwekers om hen te stimuleren de juiste compost te gebruiken om hun bodemkwaliteit te verbeteren.

Meer informatie over het project staat op de website https://northsearegion.eu/soilcom/ of en op Facebook als Soilcomproject.

banners