Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Nieuws

Marktcijfers 2018

27 juni 2019

Jaarlijks onderzoekt de BVOR onder haar leden tot welke producten organische reststromen zijn opgewerkt en hoe de afzetmarkt voor deze producten eruit ziet. BVOR-leden verwerken met elkaar ongeveer 80 procent van het in...

Lees meer >

Realisatieplan kringlooplandbouw

27 juni 2019

De BVOR vindt het Realisatieplan kringlooplandbouw ambitieus, maar nog weinig concreet over meststoffenregels. Op 17 juni jl. presenteerde minister Schouten haar Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw...

Lees meer >

Week van de invasieve exoten

24 juni 2019

Deze week is het de Week van de invasieve exoten. Dit om de bewustwording rond dit thema te verhogen en om draagvlak voor de aanpak te vergroten. Ook de BVOR besteedt regelmatig aandacht aan dit thema. Diverse...

Lees meer >

Column: Water vasthouden met compost

18 juni 2019

De droogteperiodes van het afgelopen jaar lijken geen incident te zijn. Door klimaatverandering zullen vaker langere periodes van droogte voorkomen, net als overigens periodes met extreem veel neerslag. De recente...

Lees meer >

Classificering bodemverbeteraars

18 juni 2019

Binnen de PPS Beter Bodembeheer hebben WUR Open Teelten en NMI in opdracht van BVOR en VA een deskstudie uitgevoerd waarin is nagegaan welke criteria geschikt zijn voor de classificatie van organische bodemverbeteraars....

Lees meer >

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 46

Volg ons:

banners

 

ledeninlog