Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Nieuws

Verduidelijking definitie ‘compost’

17 januari 2019

De BVOR juicht de verduidelijking van de definitie 'compost' toe. Met ingang van 1 januari is een aantal wijzigingen in de Meststoffenwet van kracht geworden. Een daarvan is een verduidelijking van de definitie van...

Lees meer >

Compost voor optimale bodem

17 januari 2019

Accountants adviseren akkerbouwers onder andere compost te gebruiken om de bodem te optimaliseren. Afgelopen jaar hebben veel boeren schade geleden door extreme droogte. Bert Knollema, bedrijfsadviseur van...

Lees meer >

Afdoding pathogenen en onkruiden

15 januari 2019

Een effectieve manier om pathogenen en onkruiden in organische reststromen onschadelijk te maken is door middel van compostering. Dankzij de temperatuursverhoging die tijdens het composteerproces optreedt vindt...

Lees meer >

Uitbreiding Keurcompost-locaties

10 januari 2019

In 2018 is het aantal gecertificeerde Keurcompost-locaties gestegen boven de vijftig. De nieuwste locaties zijn BVOR-leden Groenrecycling Verhoef in Mijdrecht, Composteerinrichting Altena in Almkerk en Brakel en twee...

Lees meer >

Factsheet geuremissies groencomposteringen gepubliceerd

8 januari 2019

Vanwege de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit in 2013 is de ‘Bijzondere regeling G2 – Compostering van groenafval’ uit de NeR (Nederlandse Emissierichtlijn) komen te vervallen. Deze Bijzondere regeling...

Lees meer >

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 43

Volg ons:

banners

 

ledeninlog