Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus certificeren biomassa

Geplaatst op 7 januari 2019

De eendaagse cursus ‘Biomassa-certificering conform NTA8080’ vindt op 14 februari 2019 plaats in Wageningen.
Speciaal voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa, of dat overwegen, organiseert de BVOR deze dag in samenwerking met Quality Services  ontwikkeld. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas.

Achtergrond

Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen. De Nederlandse overheid werkt aan wettelijk verplichte duurzaamheidscriteria voor biomassa die wordt ingezet voor energieproductie.

Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Het NEN heeft hiervoor het certificeringssysteem NTA8080 ontwikkeld, ook wel Better Biomass genoemd, dat door zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem wordt beschouwd.

Inhoud van de cursus

In deze cursus wordt onder meer ingegaan op de volgende zaken:

  • de context van duurzaamheidscertificering van biomassa (eisen van de overheid en eisen van de markt);
  • verhouding van het NTA certificaat tot de Nederlandse wetgeving;
  • inhoud van de NTA8080, dat wil zeggen de duurzaamheidseisen die worden gesteld (onder meer broeikasgasbalans, milieuaspecten). Hierbij wordt specifiek ingegaan op het onderscheid tussen eisen die worden gesteld voor reststromen, en voor niet-reststromen;
  • het proces van certificatie, de stappen die doorlopen moeten worden tot en met het verkrijgen van het NTA8080 certificaat;
  • praktische handreikingen voor het invulling geven aan de NTA8080 eisen, specifiek voor houtige biomassa uit groenafval, en voor biogas uit vergisting.

Meer informatie en inschrijven

Datum: 14 februari 2019
Locatie: BVOR, Bronland 12-B, 6708 WH Wageningen, Routebeschrijving BVOR-Verenigingsbureau
Investering: BVOR-leden en BVOR-begunstigers € 400,-,  niet-leden € 785,-. Prijzen zijn exclusief btw, inclusief lunch
Cursusleiders: Arjen Brinkmann (BVOR) en Jorn Bronsvoort (Quality Services Certification).Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Brinkmann, via 06-13 61 78 83 of brinkmann@bvor.nl.
Inschrijfformulier >

banners

 

ledeninlog