Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus composteren

Geplaatst op 17 december 2018

De BVOR organiseert op 29 januari 2019 de eendaagse cursus ‘De praktijk van het composteren’ in Wageningen. De cursus ‘De praktijk van het composteren’ richt zich op personen die zich in de praktijk bezighouden met het composteren van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen. De inhoud is aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de markt. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de veranderde samenstelling van het te composteren materiaal wanneer deelstromen uit groenafval een andere bestemming krijgen, bijvoorbeeld houtig materiaal als biomassa voor energieproductie.
De cursus bevat praktijkgerichte casussen waarmee cursisten worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor situaties zoals die zich in de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen voordoen.

Cursusleiders

Anneleen Rotering en Roeland Farjon geven de praktijkgerichte cursus. Anneleen Rotering is beleidsmedewerker bij de BVOR. Zij neemt in de cursus onder meer het composteerproces zelf en de beleidsmatige randvoorwaarden voor composteerbedrijven voor haar rekening. Roeland Farjon was voorheen bedrijfsleider Compostering en Grondbank bij een groencomposteerder en docent bij AOC De Groene Welle in Zwolle. Daarmee is hij zeer goed in staat de praktijkkant voor het voetlicht te brengen.

Meer informatie en inschrijven

Datum: 29 januari 2019
Locatie: BVOR, Bronland 12-B, 6708 WH Wageningen, Routebeschrijving BVOR-Verenigingsbureau
Investering: BVOR-leden en BVOR-begunstigers € 400,-,  niet-leden € 785,-. Prijzen zijn exclusief btw, inclusief lunch
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anneleen Rotering, via 06-83 69 85 98 of rotering@bvor.nl
Inschrijfformulier > Annuleren kan tot zes weken voor aanvang van cursus.

 

banners

 

ledeninlog