Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus toepassing biomassa

Geplaatst op 11 september 2018

De Wageningen Academy organiseert de tweedaagse cursus ‘De toepassing van biomassa in de biobased en circulaire economie’ op 8 en 9 november 2018 op de Wageningen Campus. Deze cursus biedt de actuele stand van zaken. Daarnaast krijgen cursisten verdiepend inzicht in alle onderwerpen en onderlinge verbanden. Aan het eind van de cursus oefenen deelnemers met de aangereikte kennis in het uitwerken van een investeringsbeslissing.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor iedereen die initiatieven ontplooit op het gebied van de circulaire en biobased economy: producenten en verwerkers van grondstoffen en bijproducten uit de voedings-, genotmiddelen- en de agro-industrie, chemische industrie, transportbrandstoffenbranche en elektriciteitssector. Ook beleidsmakers bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies worden van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Cursusleiding

De cursusleiding bestaat uit:

– Dr. ir. W. (Wolter) Elbersen, Wageningen University & Research
– Prof. Dr. Johan Sanders, Wageningen University & Research

Verdere informatie en inschrijven

De prijs van de cursus bedraagt € 1295,00
Voor meer informatie en inschrijven >

banners

 

ledeninlog