Boomziektes

Boomziektecertificaat

Het op de juiste manier verwerken van boomziekten vermindert het risico op verdere verspreiding. De BVOR heeft een certificeringssysteem voor verwerkers van meerdere soorten ziek hout: het Boomziektecertificaat.

Het Boomziektecertificaat dekt vier boomziekten, namelijk de iepziekte, de kastanjebloedingsziekte, Phytophthora ramorum en Verticillium. Voorbeelden van boomsoorten die ziek worden zijn de iep, beuk, esdoorn, paardekastanje en rhododendron.

Kwaliteitsborging Boomziektecertificaat

Een onafhankelijke partij audit jaarlijks de gecertificeerde bedrijven. De auditor controleert op een aantal specifieke punten in de dagelijkse bedrijfsvoering rondom de verwerking van ziek bomenhout. Onder deze punten vallen onder andere de registratie van de aan- en afvoer van de houtstromen, de manier van opslag en tijdige verwerking van stobben, stammen en snoeihout. De voorwaarden en procedures voor verwerking van ziek bomenhout  vormen bij deze controles de basis.

Certificering Boomziektes

Aan het ontvangen van een Boomziektecertificaat is een aantal voorwaarden verbonden. Het bedrijf moet beschikken over:
– een vergunde inrichting voor de verwerking van organische reststromen;
– geschikte verwerkingsmethoden;
– kennis van (ziek) bomenhout.

Certificaat transport iepenhout

Voor partijen die iepenhout uitsluitend transporteren (en niet verwerken) heeft de BVOR het Certificaat voor het transport van (ziek) iepenhout ontwikkeld. De gecertificeerde bedrijven zijn daarmee erkend iepentransporteur. Het transportcertificaat is in het leven geroepen om de risico’s te minimaliseren die samenhangen met het vervoer en de verwerking van (ziek) iepenhout dat bij een erkende verwerker is aangeleverd, maar nog niet onschadelijk is gemaakt.

Wilt u zich aanmelden voor dit certificaat? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met het Verenigingsbureau van de BVOR via info@bvor.nl .

Downloads