Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

BVOR-Jaarverslag 2014 gepubliceerd

Geplaatst op 15 april 2015

Het BVOR-Jaarverslag is gepubliceerd. Hierin meer over de inname, herkomst en benutting van organische reststromen in 2014. Verder een artikel over de producten uit groene reststromen in 2014 dat gebaseerd is op het jaarlijkse marktonderzoek onder de BVOR-leden. Het jaarverslag sluit af met een terugblik op BVOR-activiteiten in 2014.
BVOR-Jaarverslag 2014

banners