Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

BVOR-Publicaties in 2022

Geplaatst op 9 januari 2023

De BVOR publiceert jaarlijks diverse rapporten en factsheet van eigen hand en van derden in het kenniscentrum op haar website. In 2022 publiceerde de BVOR de volgende uitgaven:
CO2-rekentool groenafval en certificatie >
De positieve eigenschappen van compost – BVOR-infographic >
Hout besmet met roetschorsziekte niet geschikt voor compostering – BVOR-Factsheet >
Naar meer compost in teeltsubstraten – BVOR-uitgave >
Deze uitgave is ook per artikel te downloaden, zie de onderstaande 6 links)
Teeltsubstraten – soorten en kwaliteitseisen – BVOR-artikel >
Verdubbeling van compost in substraten – BVOR-artikel >
Inzet hernieuwbare grondstoffen in substraten niet te stoppen – BVOR-artikel >
Hoge microbiologische activiteit onbetwiste troef van compost – BVOR-artikel >
Sturen met aanbestedingen – groene reststromen inzetten voor substraatproductie – BVOR-artikel >
Groen in de stad – een circulair systeem van hernieuwbare biogrondstoffen – BVOR-artikel >

 

banners