Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Certificaten verwerkers invasieve exoten

Geplaatst op 20 maart 2017

Zes bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd als ‘erkende verwerker invasieve exoten’. Sinds anderhalf jaar bestaat deze onderscheiding die zich richt op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het certificaat komt tegemoet aan de toenemende behoefte van terreinbeheerders en andere ontdoeners van plantenresten om plantenresten met (risico op) invasieve exoten op verantwoorde wijze onschadelijk te laten maken.

Het schema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ stelt eisen aan de procescondities en de kwaliteitsborging in composteerbedrijven. Het stelt voorwaarden aan de inrichting en de bedrijfsvoering van het composteerproces, maar ook aan de acceptatie van invasieve exoten en kennis van verantwoordelijk personeel. De eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding. De eisen in het schema zijn door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit.
Een onafhankelijke certificeringsinstelling moet hiervoor bij het composteerbedrijf een audit uitvoeren waarbij het bedrijf aantoont dat het aan alle eisen en voorwaarden van het certificaat voldoet.

Wat zijn invasieve exoten?

Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de Reuzenberenklauw en de grote waternavel. Deze planten worden invasief genoemd omdat ze explosief groeien en zich snel verspreiden; exoot omdat ze oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten.

De planten kunnen zich zo snel verspreiden omdat ze in grote hoeveelheden zaden aanmaken die lang kiemkrachtig blijven. Zelfs wanneer ze zijn gemaaid, blijven de zaden vaak actief waardoor deze kunnen uitgroeien tot nieuwe planten. Daarnaast groeien afgemaaide stengels weer uit tot volwaardige planten. Een ander groot verspreidingsrisico is het onderwerken van maaisels en het afvoeren van grond waar nog wortelresten in zitten. Op deze manier kunnen invasieve exoten zich relatief gemakkelijk elders vestigen. Gecontroleerde verwijdering en verwerking van invasieve exoten is dus van groot belang.

Meer informatie en register >

banners