Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Circulariteit organische reststromen

Geplaatst op 20 april 2016

Het nieuwe BVOR-Nieuwsbulletin is uit met als thema ‘De kracht van organische reststromen binnen de circulaire economie’. De ambities van de circulaire economie zijn inzet van het Europees beleid. Nederlandse reststromenverwerkers sorteren hierop voor. Er vinden tal van innovaties plaats die zich richten op nieuwe benuttingswijzen voor organische reststromen. In dit Nieuwsbulletin zijn verschillende voorbeelden.

In deze uitgave ook een overzicht van de ‘Organische reststromen in 2015’. Compostproductie is en blijft vooralsnog de dominante benuttingswijze voor organische reststromen. Een belangrijke rol voor compost zal blijven bestaan, juist in een circulaire economie: compostgebruik sluit immers biologische ketens en draagt bij aan het behoud van de productiefactor bodem.

 

banners