Compost belangrijk onderdeel in potgrond

Delphy noemt compost als belangrijk ingrediënt om de potgrond wat zwaarder en vochtiger te maken. Onderzoeks- en adviesbureau Delphy doet al een aantal jaren onderzoek naar het telen op veenvrije of veenarme potgrond op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt.

Bij de overstap naar veenarme of veenvrije mengsels veranderen de fysische, chemische en biologische eigenschappen van de potgrond. Een aandachtspunt is dan dat diverse grondstoffen als bark, houtvezel, kokos, perliet en rijstekaf veenvrije potgrond snel te licht en luchtig maken. Dit blijkt gunstig voor de doorworteling, maar te lichte potgrond is niet wenselijk vanwege teveel droging, omwaaien en een slechte houdbaarheid in de keten. Compost in de grond kan het mengsel dan juist wat vochthoudender en zwaarder maken.

Uit diverse proeven van Delphy blijkt dat veenvrij telen goed mogelijk is mits kwekers wel de teelt extra monitoren en indien nodig tijdig bijsturen qua watergift, bemesting en pH. Wat betreft compost is het belangrijk gecertificeerde compost te gebruiken en in de juiste verhoudingen.

Delphy doet eigen onderzoek naar veenvrij telen, proeven in het kader van het compostproject Soilcom en proeven voor fabrikanten en heeft inmiddels ruime ervaringen opgedaan.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.