Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Compost beste humus

Geplaatst op 15 september 2014

In het BVOR-Nieuwsbulletin september 2014 uitgebreid aandacht voor een Duits onderzoek dat aantoont dat voor een goede bodemvruchtbaarheid een voldoende hoog gehalte stabiele organische stof (humus) essentieel is. Door goed bodemmanagement kan een akkerbouwer het organische stofgehalte op korte en op lange termijn sturen.
Met gewasrotatie en het toepassen van dierlijke mest van het eigen bedrijf kan een akkerbouwer het organische stofgehalte van zijn bodem in hoge mate sturen. Echter, wanneer geen dierlijke mest van het eigen bedrijf beschikbaar is of gewasresten voor toepassing elders worden afgevoerd (bijvoorbeeld stro), is aanvoer van organische stof van buiten het bedrijf noodzakelijk. Compost heeft daarbij een aantal voordelen boven andere bodemverbeteraars zoals dierlijke mest of onbewerkte groenstromen.

banners