Compost uitrijden over besneeuwde akkers toegestaan

Compost uitrijden op sneeuw is gewoon toegestaan in tegenstelling tot dierlijke mest.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zegt hierover onder andere:

  • dierlijke mest mag u niet uitrijden op een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt; Dit geldt niet voor vaste dierlijke mest op grasland, waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.

Compost mag u bijna altijd gebruiken. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Compost mag u niet uitrijden op:

  • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
  • een bodem die in de periode van 1 tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
  • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
  • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
  • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Lees meer op de pagina van RVO >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.