Compost waardevol voor bodem en klimaat

Compost kenmerkt zich door een hoog gehalte stabiele organische stof. Het gehalte Effectieve Organische Stof van goed uitgerijpte compost is circa 90 procent. Dit is heel hoog vergeleken met andere bodemverbeteraars en meststoffen. Met de stijging van het organische stofgehalte in de bodem neemt ook het watervasthoudend vermogen toe. Die sponswerking voorkomt plasvorming op het land en dichtslaan van de bodem. Ook is een bodem die goed vocht vasthoudt beter bestand tegen droge periodes.

Compost is een echte bodemverbeteraar. Enerzijds activeert en stimuleert compost het biologische bodemleven en zorgt daarmee indirect voor de groei van gezonde planten en gewassen. Anderzijds heeft compost een ziekte onderdrukkend effect. Dit komt omdat het aanwezige actieve bodemleven ziekteorganismen in hun groei en activiteit onderdrukt.

In de landbouw geldt de vuistregel dat 1 procent meer bodemorganische stof zorgt voor 10 procent meer opbrengst in rooigewassen.  Het stikstof- en fosfaatgehalte in compost is laag en is bovendien voor respectievelijk 90 en 50 procent vrijgesteld in de mestboekhouding. Dit maakt het gebruik in de landbouw extra aantrekkelijk.

Compost is bovendien goed voor het klimaat omdat het zorgt voor het langdurig vasthouden van koolstof in de bodem.

In de Factsheet ‘Compost waardevol voor bodem en klimaat’ niet alleen informatie over wat compost nu precies is en hoe het gemaakt wordt, maar ook meer over de bijzondere eigenschappen van compost.

Download:

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.