Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Landelijke Compostdag

De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) zijn initiatiefnemers van de Compostdag. Hun leden organiseren de Landelijke Compostdag elk jaar in samenwerking met vele gemeenten. Geïnteresseerden kunnen gratis compost afhalen op vele locaties verspreid over het hele land, zoals gemeentewerven, milieustraten en composteerbedrijven.

De volgende Landelijke Compostdag vindt plaats op zaterdag 17 maart 2018.

Met het gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren en willen zij hen stimuleren om dat te blijven doen. Bovendien willen zij iedereen kennis laten maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

Eigen groenafval retour voor een vruchtbare bodem

Composteerbedrijven verwerken het gescheiden ingezamelde bioafval tot compost. Gemengd met tuinaarde is dit een ideale bodemverbeteraar: het stimuleert de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de grond. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem. Op die manier leveren burgers en composteerbedrijven samen een positieve bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Meer informatie via www.compostdag.nl