Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus ‘Compost, organische stof en bodemvruchtbaarheid’

Geplaatst op 1 november 2021

De BVOR verzorgt op 10 februari 2022 de eendaagse cursus ‘Compost, organische stof en bodemvruchtbaarheid’ in Wageningen.

Het actief aan de man brengen van uw compost wordt steeds belangrijker. Kennis van de kwaliteiten van compost is daarbij essentieel. Het gaat dan niet alleen om de samenstelling van de compost, maar bijvoorbeeld ook over de rol die compost kan spelen in een bemestingsplan. Bovendien is de wijze waarop compost bijdraagt aan de bodemvruchtbaarheid daarbij van belang.

Inhoud cursus ‘Compost, organische stof en bodemvruchtbaarheid’

In deze eendaagse cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • de bijdrage van compost aan de bodemvruchtbaarheid (rol Effectieve Organische Stof versus verse organische stof, rol van macro en micro nutriënten in compost);
  • de rol van compost in een bemestingsplan;
  • het belang van een analyserapport: hoe lees je een analyserapport in relatie tot de toepassing van compost? Wat zijn wezenlijke parameters voor de klant?
  • de nadruk ligt op de grote vollegronds toepassingen van compost in de akkerbouw en vollegrondstuinbouw. Daarnaast wordt een overzicht geschetst van klantwensen in andere segmenten en hoe zich dat verhoudt tot compostkwaliteit.

Cursusleider

Cursusleider is René Jochems van Groeibalans (www.groeibalans.nl). Jochems heeft veel ervaring met het verzorgen van opleidingen en cursussen in de agrarische sector en de groensector. Ook deze cursussen richten zich op diverse aspecten van bodembeheer en – vruchtbaarheid. De inhoud van de cursus voor BVOR-leden is tot stand gekomen in overleg met het BVOR-Verenigingsbureau.

Meer informatie en inschrijven

Datum: donderdag 10 februari 2022
Locatie: BVOR, Bronland 12-B, 6708 WH Wageningen, Routebeschrijving BVOR-Verenigingsbureau 
Investering: € 420,- voor BVOR-leden en BVOR-begunstigers, € 820,- voor niet-leden. Prijzen zijn exclusief btw en inclusief lunch.
Inschrijfformulier > Annuleren kan tot zes weken voor aanvang van cursus.
Bij eventuele vragen kunt u een mail sturen aan info@bvor.nl

banners