Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

75 Procent fosfaatvrijstelling voor compost – BVOR-Factsheet

Geplaatst op 6 maart 2023

Op 14 februari 2023 zijn wijzigingen van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de Staatscourant gepubliceerd. Onder deze wijzigingen valt ook de 75% fosfaatvrijstelling voor compost. Deze vrijstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Deze factsheet licht de nieuwe regelgeving toe en geeft een aantal rekenvoorbeelden.


Icon  Download 75 Procent fosfaatvrijstelling voor compost - BVOR-Factsheet

banners