Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Bioketels voor warmte in de toekomst – CE Delft

Geplaatst op 18 juni 2019

Deze studie van CE Delft zoomt in op de mogelijke bijdrage van bioketels aan de warmtetransitie. In opdracht van de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers, de NBKL, is in kaart gebracht in welke omstandigheden in Nederland een gebouwgebonden bioketel de beste oplossing is om de warmtevoorziening te verduurzamen en om hoeveel bioketels het dan gaat. Daarnaast wordt een inschatting gegeven van de omvang van de (overheids) subsidie die nodig zou zijn om deze aantallen te realiseren, bij ongewijzigd beleid.


Icon  Download Bioketels voor warmte in de toekomst - CE Delft

banners