Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Aanbesteden: groenafval als groene grondstof – BVOR-Factsheet

Geplaatst op 28 mei 2015

Nieuwe verwerkingsvormen voor groenafval staan volop in de belangstelling. Deelstromen uit groenafval ziet men steeds meer als potentieel waardevolle grondstof. Het benutten van dit potentieel vraagt om een andere manier van denken en doen. Het vraagt om technische innovatie, maar ook om een andere organisatie van de inzamel- en verwerkingsketen. Beheerders van de openbare ruimte hebben hierin een belangrijke rol. Zij kunnen met hun openbare aanbestedingen innovatie door marktpartijen stimuleren. Een zorgvuldige inrichting van het aanbestedingsproces is daarbij cruciaal.

 

Uitgave BVOR, 2015

Verwante uitgaven:

Factsheet aanbesteden: waarde halen uit snoeihout,

Factsheet aanbesteden: meer waarde halen uit gras

Handreiking Innovatief aanbesteden groenafval en gras


Icon  Download Aanbesteden: groenafval als groene grondstof - BVOR-Factsheet

banners