Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Knolcyperus: veilig te verwerken met gecontroleerde compostering, BVOR-Factsheet

Geplaatst op 30 maart 2020

Wat te doen met restanten van de knolcyperus? De knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in land- en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Het is een lastig te bestrijden plant die zich snel vermeerdert. Steeds meer landbouwpercelen zijn inmiddels besmet. Knolcyperus op landbouwpercelen moet volgens de Plantenziektenwet worden vernietigd, maar wanneer het onkruid (onbewust) tussen het groenafval terecht is gekomen kan dit – mits het professioneel gebeurt - veilig worden gecomposteerd. Meer over de knolcyperus zelf, de regelgeving en de verwerking van de restanten in deze factsheet.


Pictogram  Download Knolcyperus: veilig te verwerken met gecontroleerde compostering, BVOR-Factsheet

banners