Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Zeefgrond – BVOR-Factsheet

Geplaatst op 11 juni 2018

In de praktijk bestaat er nog wel eens onduidelijkheid over wat wel en niet mag met zeefgrond. De factsheet zeefgrond beoogt daar duidelijkheid in te brengen en zet relevante wet- en regelgeving van zeefgrond op een rij. Daarnaast geeft deze factsheet aan dat de BVOR hygiënisatie van zeefgrond wenselijk vindt, ondanks dat dit wettelijk gezien niet verplicht is. Hygiënisatie is aan te merken als ‘best practice’.


Icon  Download Zeefgrond - BVOR-Factsheet

banners