Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Handreiking innovatief aanbesteden van groenafval en gras – module 200 Regelgeving

Geplaatst op 2 mei 2017

Begin 2017 heeft de BVOR een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras).

De Handreiking heeft een modulaire structuur. Iedere module heeft een nummer en een titel, en representeert als het ware een ‘hoofdstuk’ in de handreiking. Onderstaande download is de tweede module van de handreiking.

Naar de overige informatie en modules >


Pictogram  Download Handreiking innovatief aanbesteden van groenafval en gras - module 200 Regelgeving

banners