Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Houtchips als brandstof – brochure

Geplaatst op 13 juli 2015

De brochure 'Houtchips als brandstof. Handreikingen voor het borgen van de kwaliteit' is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) binnen het Agroconvenant. In de brochure de volgende hoofdstukken:

  • Het belang van kwaliteitsborging
  • Houtige biomassa - zoveel soorten, zoveel kwaliteiten
  • Praktische maatregelen om de kwaliteit van chips te borgen
  • Het standaardiseren van houtchips kwaliteiten
  • Kwaliteitsborging in leveringscontracten voor houtchips
  • Referenties en meer informatie

Uitgave: december 2014


Icon  Download Houtchips als brandstof - brochure

banners