Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Houtstook in Nederland – Kennisdocument

Geplaatst op 20 september 2018

Het kennisdocument Houtstook in Nederland geeft een een vrij complete bundeling van actuele kennis en trends van de belangrijkste issues rond houtstoken (in Nederland). Het onderzoek is in opdracht van RVO uitgevoerd. Het betreft zowel het stoken van hout door  particulieren als het gebruik van houtgestookte ketelinstallaties voor bijvoorbeeld industrie of woonwijken en gebouwen tot ca. 5 MW.
Bij de totstandkoming van dit onderzoek is een klankbordgroep betrokken met brede maatschappelijk vertegenwoordiging.

 


Pictogram  Download Houtstook in Nederland - Kennisdocument

banners