Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Marktcijfers – grondstoffen uit organische reststromen in 2019

Geplaatst op 4 juni 2020

De BVOR onderzoekt jaarlijks onder haar leden tot welke hernieuwbare grondstoffen zij organische reststromen opwerken en hoe de afzetmarkt voor deze grondstoffen eruit ziet. BVOR-leden verwerken gezamenlijk ongeveer 80 procent van het vrijkomende volume groenafval en gft-afval, namelijk ruim 2,1 miljoen ton groenafval en ruim 1,1 miljoen ton gft-afval. BVOR-leden maken hier verschillende grondstoffen van, namelijk compost, houtbrandstoffen, samengestelde grondproducten en zeefgrondproducten. In dit artikel meer details over de samenstelling van de ingenomen organische reststromen, de geproduceerde grondstoffen en de afzetmarkt.


Icon  Download Marktcijfers – grondstoffen uit organische reststromen in 2019

banners

 

ledeninlog