Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Marktcijfers: producten uit groene reststromen in 2017 – BVOR-artikel

Geplaatst op 18 juni 2018

Jaarlijks onderzoekt de BVOR tot welke producten haar leden organische reststromen opwerken en hoe de afzetmarkt voor deze producten eruit ziet. BVOR-leden verwerken met elkaar bijna 80 procent van het in Nederland vrijkomende volume groenafval en gft-afval. Door vergelijking van de gegevens met cijfers van onder meer het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ontstaat een beeld voor de totale markt. De focus ligt hierbij op producten uit groen- en gft-afval.


Icon  Download Marktcijfers: producten uit groene reststromen in 2017 - BVOR-artikel

banners

 

ledeninlog