Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

‘Erkende verwerker van invasieve exoten’ – register

Geplaatst op 10 april 2021

Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ richt zich op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het schema stelt eisen aan de procescondities en de kwaliteitsborging in composteerbedrijven. Deze eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding. De eisen in het schema zijn door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit.
In het register staan de bedrijven die zijn gecertificeerd zijn als 'Erkende verwerker van invasieve exoten'.


Icon  Download 'Erkende verwerker van invasieve exoten' - register

banners