Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Risico’s diffuse verspreiding van groenafvalstromen – NMI

Geplaatst op 21 maart 2019

In 2012 heeft het NMI in opdracht van de BVOR een onderzoek gedaan naar de risico's van het diffuus verspreiden van groenafvalstromen. In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat het gebruik van niet verwerkte groenafvalstromen (zoals bermmaaisel, slootmaaisel en groenafval uit plantsoenen) zekere risico's met zich meebrengt, met name in de grote kringloop.


Icon  Download Risico's diffuse verspreiding van groenafvalstromen - NMI

banners