Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Duurzaam aanbesteden gras

Geplaatst op 5 september 2016

Gras vormt een bron van grondstoffen en energie. Het benutten van dit potentieel vraagt om een andere
manier van denken en doen. De BVOR geeft adviezen in de factsheet ‘Meer waarde halen uit gras: duurzaam en innovatiegericht aanbesteden van het maaien en verwerken van gras’.

Bij het beheer van de openbare ruimte komen grote hoeveelheden gras vrij. Gras geeft vele mogelijkheden, zo staat biogasproductie uit gras al volop in de belangstelling (vergisting). Ook vinden de nodige ontwikkelingen plaats rond het winnen van vezels en eiwitten uit gras.
Met hun periodieke aanbestedingen kunnen eigenaren en beheerders van de openbare ruimte grote invloed uitoefenen op de wijze waarop hun gras wordt verwerkt of hergebruikt. Zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van een aanbesteding is essentieel om procedurele risico’s te voorkomen en tegelijkertijd de beleidsdoelen te realiseren.

Deze factsheet geeft tips aan bestuurders die via een aanbesteding ervoor willen zorgen dat de afzet en verwerking van gras bijdraagt aan beleidsdoelen op het gebied van de circulaire economie, klimaat, innovatie, etc. Het vraagt om technische innovatie, maar ook om een andere organisatie van de grasverwerkingsketen. Beheerders van de openbare ruimte hebben hierin een belangrijke rol. Zij kunnen met hun openbare aanbestedingen innovatie door marktpartijen stimuleren. Een zorgvuldige inrichting van het aanbestedingsproces is daarbij cruciaal.

Download factheet ‘Meer waarde halen uit gras’

banners