Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Eerste erkende verwerker invasieve exoten

Geplaatst op 9 november 2015

Van Berkel Biomassa & Bodemproducten heeft als eerste bedrijf in Nederland het certificaat behaald als ‘Erkende verwerker van invasieve exoten’ voor zijn locatie in Veldhoven.  Peter van Kessel ontving uit handen van Léon Frissen, voorzitter van de BVOR, het certificaat.

De BVOR heeft het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ in september gelanceerd. Dit schema specificeert eisen voor de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop. Deze eisen zijn strenger dan bestaande wettelijke eisen. Zij garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding van deze soorten. Een onafhankelijke certificeringsinstelling controleert jaarlijks of aan alle eisen en voorwaarden wordt voldaan.

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen. Door hun explosieve groei verspreiden zij zich snel in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten. Bestrijding van invasieve exoten is daarom een prioriteit voor terreinbeheerders. Bovendien is vanaf 1 januari 2016 Europese regelgeving van kracht die de Nederlandse overheid verplicht maatregelen te nemen om verspreiding van invasieve exoten tegen te gaan. Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ draagt bij aan effectieve bestrijding.

Van Berkel Biomassa & Bodemproducten

Van Berkel Biomassa & Bodemproducten is producent van biomassa en bodemverbeteraars en actief op het gebied van bioraffinage. Van Berkel Biomassa & Bodemproducten heeft locaties in Veldhoven, Uden en Etten-Leur en is onderdeel van de Van Berkel Groep. Dit familiebedrijf van Brabantse bodem is sinds de oprichting in 1955 uitgegroeid tot een veelzijdige, flexibele organisatie met ruim honderdtwintig medewerkers, acht locaties en een uitgebreid machinepark. In de Van Berkel Groep vindt u één partner die in staat is over deelgebieden heen te kijken en tegelijkertijd op elk gebied als specialist te boek staat. Voor meer informatie over Van Berkel Groep en Van Berkel Biomassa & Bodemproducten: www.vanberkelgroep.eu.

Meer bedrijven

Inmiddels hebben meer bedrijven voorbereidingen getroffen om zich te laten certificeren als erkend verwerker van invasie exoten. Door gebruik te maken van composteerbedrijven met certificaat hebben terreinbeheerders en andere ontdoeners van plantenresten vervolgens de zekerheid dat hun materiaal op verantwoorde wijze onschadelijk wordt gemaakt.

Voor meer informatie over het certificaat invasieve exoten…

 

 

 

banners