Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Factsheets invasieve exoten

Geplaatst op 10 november 2014

De BVOR heeft vijf factsheets uitgegeven over de volgende invasieve exoten: Grote waternavel, Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en Waterteunisbloem. Deze soorten vormen een bedreiging voor de inheemse flora en fauna. Ze zijn niet alleen schadelijk voor de natuur, maar kunnen ook gezondheidsproblemen veroorzaken en bijvoorbeeld funderingen aantasten. Om de explosieve groei en verspreiding een halt toe te roepen is het afvoeren van deze planten naar professionele composteerinrichtingen de beste methode.

banners