Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Factsheets Aanbesteden gepubliceerd

Geplaatst op 28 juli 2015

De BVOR heeft drie factsheets gepubliceerd voor de aanbesteding van houtige biomassa, gras en groenafval. Bij het beheren van openbare ruimtes komen grote hoeveelheden gras, groenafval en snoeihout vrij. Met hun periodieke aanbestedingen kunnen eigenaren en beheerders van de openbare ruimte grote invloed uitoefenen op de wijze waarop hun groene reststromen worden verwerkt of hergebruikt.
Zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van een aanbesteding is essentieel om procedurele risico’s te voorkomen en tegelijkertijd beleidsdoelen te realiseren. Deze factsheets geven tips aan bestuurders die via een aanbesteding ervoor willen zorgen dat de afzet en verwerking van organische reststromen bijdraagt aan beleidsdoelen op het gebied van de circulaire economie, klimaat, innovatie, et cetera.

 

Downloads:

banners