Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Factsheets kwaliteit houtpellets en -chips beschikbaar

Geplaatst op 15 juli 2015

De onlangs door de BVOR gepubliceerde factsheets over kwaliteit van houtpellets en houtchips zijn nu ook digitaal beschikbaar. Het zijn vier factsheets die zich richten op enerzijds handelaren, producenten en leveranciers en anderzijds op keteleigenaren.

Het gebruik van houtchips en houtpellets wint aan populariteit, zowel op kleine als grote schaal. Het is belangrijk dat de kwaliteit van deze nieuwe brandstoffen voldoet aan de specificaties die de ketel aan kan. Wanneer dat niet het geval is ontstaan mechanische problemen en kan het energetisch rendement dalen. De factsheets gaan over het borgen van de kwaliteit van beide soorten brandstoffen. Ze geven praktische handvatten voor de verschillende doelgroepen.

 

 

Downloads:

banners