Feite Westra nieuw BVOR-bestuurslid

Feite Westra (33) is met instemming van de algemene ledenvergadering benoemd tot bestuurslid van de BVOR. Westra is mede-eigenaar van M. Westra BV en Westra Groenrecycling BV in Franeker. Samen met zijn tweelingbroer en ouders voert hij hier de dagelijkse leiding.

Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met groen-, grond-, agrarisch- en infrawerkzaamheden. Met een enthousiaste ploeg van 70 medewerkers worden deze werkzaamheden vanuit vier vestigingen uitgevoerd. Harlingen is de locatie van de Groenrecycling, hier verwerkt Westra 15.000 ton groenstromen tot hoogwaardige eindproducten. Daarnaast is het bedrijf in het bezit van de BRL 9335 1-4, wat de mogelijkheid geeft om verschillende grondstromen in te nemen en af te zetten.

Westra is een familiebedrijf dat in 1928 is opgericht door Mathijs Westra (sr.). Feite en zijn tweelingbroer zijn inmiddels de vierde generatie werkzaam in het bedrijf. Duurzaamheid staat zeer hoog in het vaandel. Om die reden is het bedrijf aangesloten bij de CO2-prestatieladder (niveau 5) en houdt het zich actief bezig met ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.

Feite Westra vindt het belangrijk om als lid van de BVOR input te kunnen geven uit de regio. Hij is van mening dat de uitdagingen per regio erg verschillend zijn. Ook wil hij zich inzetten voor een positieve uitstraling van de recyclingbranche en de vooroordelen wegnemen die wellicht ontstaan omtrent dit onderwerp.

Feite Westra vervangt Michiel Zuidema in het bestuur. Zuidema heeft na de maximale bestuurstermijn van acht jaar afscheid genomen. Zijn rol als penningmeester in het bestuur wordt overgenomen door Wim Lexmond.

Het BVOR-bestuur bestaat uit negen personen >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.