Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Gecertificeerde grondproducten

Geplaatst op 31 augustus 2020

Veel composteerinrichtingen hebben niet alleen compost als eindproduct, maar maken ook speciale mengsels van grond en compost die zij vermarkten als bijvoorbeeld bomenzand en tuingrond.

De BVOR heeft een certificeringsregeling voor samengestelde grondproducten: protocol 4 van de BRL9335 grond. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft dit protocol in beheer. Gecertificeerde bedrijven werken volgens een in het bedrijfshandboek vastgelegde beschrijving van het productieproces. Daarnaast onderwerpen zij hun producten aan periodieke keuringen.

 

banners