Gezonde bodem cruciaal

‘De bodem is cruciaal voor biobased & circulaire economie’, aldus een artikel in de digitale nieuwsbrief van de WUR. ‘De bodem is volgens bodemspecialist Peter Kuikman een eindige, fossiele standplaats die nutriënten stof levert voor plantengroei. “Als je niets doet, is het op een gegevens moment op.’ Naast nutriënten is vooral het gehalte aan organisch stof in de bodem van belang. Dat is doorslaggevend voor de vochthuishouding, zo weten de boeren de laatste jaren steeds beter, aldus het artikel. Kuikman pleit ervoor dat organische resten terug gaan naar de bodem. “Eenmaal terug in de bodem ontfermen micro-organismen zich over de organische stof. Ze eten organisch stof vanwege hun energiehuishouding Daarbij ademen ze voor een deel CO2 uit en leggen een ander deel vast in de bodem.”
Lees gehele artikel >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.