Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Gezonde bodem weerstaat droogte

Geplaatst op 8 september 2022

Door het neerslagtekort van de afgelopen maanden is veel landbouwgrond schraal en droog. Veel boeren hebben last van de aanhoudende droogte en moeten continue beregenen om de schade te beperken. Desondanks zien veel biologische boeren dat hun bodem de droogte goed doorstaat: het organische materiaal in de grond houdt meer vocht vast. Meer hierover in een artikel in Akkerbouwbedrijf >

De bodem beschermen tegen droogteperiodes kan door het verhogen van het organische stofgehalte met compost. Uit onderzoek blijkt dat een bodem met 1 procent extra organische stof gemiddeld 7 mm (zandgrond) tot 9 mm (kleigrond) meer water kan bergen.

Compost versterkt het waterbergend en – infiltrerend vermogen van de bodem. Dankzij het actievere bodemleven met compost ontstaan meer en grotere poriën en grotere stabiliteit van de bodemdeeltjes. Daarnaast laat de organische stof de bodemdeeltjes beter aaneen klitten. Dit versterkt de sponswerking van de bodem. Organische stof zorgt ook voor een actiever bodemleven waardoor de worteldiepte toeneemt. Overigens is de organische stof ook goed voor het weren van ziekten.

Om de effectieve organische stof (EOS) op peil te houden, geldt een eenvoudig principe: de afbraak van organische stof in de bodem moet minimaal worden gecompenseerd door de aanvoer ervan. Vergeleken met andere organische bodemverbeteraars heeft compost een hoog gehalte aan EOS. Een relatief groot deel van de met compost aangevoerde organische stof is na een jaar nog aanwezig in de bodem en draagt daarmee bij aan de bodemkwaliteit op langere termijn. Dit is het gevolg van het composteerproces waarbij eenvoudig afbreekbare organische stof is omgezet en zich stabiele humuscomplexen hebben gevormd.

Downloads:

In ons kenniscentrum kunt u nog meer publicaties vinden over compost, organische stof en aanverwante onderwerpen >

banners