Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Handreiking aanbesteden groenafval en gras

Geplaatst op 14 augustus 2017

De BVOR heeft eerder dit jaar een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras).

Wat duurzaam is, schrijft deze Handreiking niet voor. Wél geeft de Handreiking handvatten om de duurzaamheidsthema’s ‘klimaat’ en ‘circulaire economie’ te operationaliseren in een aanbesteding. Hiervoor is gekozen omdat overheden  hun beleidsambities op deze thema’s steeds vaker willen toepassen  in criteria voor inkoop van groenonderhoud en verwerking van groenafval stromen.

De Handreiking heeft een modulaire structuur. Iedere module heeft een nummer en een titel, en representeert als het ware een ‘hoofdstuk’ in de handreiking. Afhankelijk van de kennis en informatiebehoefte kan de lezer zich tot één of enkele modules beperken.

De BVOR heeft gekozen voor een modulaire structuur om regelmatige aanpassing van onderdelen van de Handreiking mogelijk te maken. Dit is wenselijk omdat er veel ontwikkeling plaatsvindt in de regelgeving en de markt van groenafval- en grasverwerking. Ook de ervaring met het innovatief aanbesteden van deze reststromen groeit gestaag. De modulaire structuur maakt het ook mogelijk om aanvullende modules toe te voegen wanneer dat gewenst is.

Meer informatie en downloads >

banners