Het professionele composteerproces

In Nederland wordt jaarlijks bijna 2 miljoen ton professionele compost geproduceerd. Composteerbedrijven creëren van binnengekomen groene reststromen goed gemengde, gelijkmatige partijen grondstof. Dit is nodig omdat het aandeel gemaaid gras, blad of gft-afval door het jaar heen sterk verschilt. Composteerbedrijven werken met actieve beluchting om het composteerproces te stimuleren. Het organische materiaal wordt actief omgezet, bijvoorbeeld met een kraan of omzetmachine. Ondertussen bewaakt men voortdurend of vochtigheidsgraad, zuurstof en temperatuur op het juiste niveau zijn.
Lees meer over het professionele composteerproces, wat compost precies is, over het nut van compost en over kwaliteitseisen en keurmerken in onderstaande factsheet.

Download:

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.